• Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed
08/02/2023, Kategorija: Izglītība, Svarīgākais

Lai gan saskaņošanas sarunu gaitā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) bija panākusi šķietamas vienošanās ar Izglītības un zinātnes ministriju attiecībā uz streika prasību izpildi, patreiz, analizējot šiem solījumiem nepieciešamā finansējuma piešķiršanu valsts budžeta utml. dokumentos, arodbiedrībai nākas secināt – valdība neparedz tiešu un nepārprotamu finansējumu izteikto solījumu īstenošanai praksē. Tas, savukārt, ir licis LIZDA sasaukt Valdes un Padomes sēdi, lai lemtu par tālāko rīcību.

Iepazīstoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veiktajiem finanšu ietekmes aprēķiniem, LIZDA patreiz secina, ka finansiālais segums pedagogu darba samaksas pieauguma un darba slodzes sabalansēšanas nodrošināšanai ir nepietiekams. Streika vienošanās izpildes sarunas bija ar pieņemamiem risinājumiem, taču sarunu laikā netika norādīts, ka to izpildei nebūs atbilstoša finansējuma un ka netiks palielinātas viena izglītojamā vidējās izmaksas.

Kopumā LIZDA ir pateicīga IZM par risinājumu rašanu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādē, kā arī par pedagogu darba slodzes balansēšanas uzsākšanā un turpmāko risinājumu piedāvāšanā, bet, iepazīstoties ar ministrijas veiktajiem finanšu ietekmes aprēķiniem, LIZDA ir daudz iebildumu.

Tā, piemēram, valdības rīkojuma projektā “Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim” tiek definēts, ka: finanšu resursus pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai iegūs, sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, efektivizējot izglītības procesu un piešķirot papildu finansējumu no pašvaldību budžetiem un valsts budžeta, ievērojot solidaritātes un paritātes principu.

LIZDA uzsver, ka arodbiedrībai nav pieņemams piedāvātais finansējuma avots, ar kuru nav iespējams nodrošināt darba samaksas pieaugumu akadēmiskajam personālam saskaņā ar piedāvāto grafiku. LIZDA iebilst arī pret vārdiem “efektivizējot izglītības procesu”, jo nav saprotams, ko šis process ietver un kāds no tā tiek plānots finanšu ieguvums.

Valdības dokumentā akcentēts, ka, lai nodrošinātu rīkojuma projekta izpildi, indikatīvi papildu nepieciešamais finansējums 2023. gadam ir 9 039 579 euro, 2024. gadam – 83 458 161 euro, 2025. gadam un turpmāk ik gadu – 138 449 604 euro. LIZDA iebilst pret papildu nepieciešamā finansējuma apmēru, jo saskaņā ar IZM atsūtītajiem aprēķiniem, kas pamato šīs summas, vienā Excel failā šīs summas atspoguļo vispārējai izglītībai nepieciešamo finansējumu, savukārt citā – summās iekļauts nepieciešamais finansējums gan vispārējā izglītība, gan profesionālā izglītība, gan profesionāla ievirze. Nav skaidri norādīts, vai summā 8,50 eiro par 1h tiek iekļauti 22% (ne vairāk kā 15 % administrācijai, ne mazāk kā 7% atbalsta personālam). LIZDA norāda, ka 22% jābūt papildus.

Valdības dokumentos figurē norāde, ka, ņemot vērā skolu tīkla sakārtošanas procesu 2023.-2025.gadā, zemākās mēneša darba algas likmes pieaugums negarantē proporcionālu mērķdotācijas apmēra uz vienu izglītojamo pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pieaugumu.

LIZDA uzsver, ka nav pieņemams IZM piedāvātais finansējuma avots, ar kuru nav iespējams nodrošināt grafikā iekļauto darba samaksas pieaugumu. LIZDA lūdz nodrošināt mērķdotācijas apmēra uz vienu izglītojamo pieaugumu proporcionāli pedagogu darba samaksas likmes pieaugumam. LIZDA uzskata, ka skolu tīkls ir optimizējams, balstoties uz kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem kritērijiem, bet nav pieļaujam darba algas paaugstināšanas sasaiste ar lēmumiem, ko pedagogs nevar ietekmēt.

Ņemot vērā daudzos iebildumus par streika vienošanās prasību izpildei nepieciešamā finansējuma nepietiekamību, LIZDA 8. februārī ir sasaukusi Valdes ārkārtas sēdi, bet 15. februārī plānota arī LIZDA Padomes ārkārtas sēde.

Uz Padomes ārkārtas sēdi ir aicināti ierasties – Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja un komisijas deputāti, LR Ministru prezidents, Izglītības un zinātnes ministre, Finanšu ministrs u.c. Tāpat arī organizāciju pārstāvji, kas atbalstīja LIZDA streika pieteikumu, piemēram, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Rektoru padome, Augstākās izglītības padome, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Latvijas Studentu apvienība, biedrība “Vecāku alianse”, Latvijas izglītības vadītāju asociācija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija u.c.

Tāpat aicināti piedalīties arī politisko partiju pārstāvji ar kuriem 2022. gada septembrī tika noslēgtā vienošanās par streika prasību izpildi, atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra sēdē pieņemtajam lēmumam.

Jāatgādina, ka 2022.gada 17.septembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts informatīvais ziņojums “Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu”, kas paredz risinājumus pedagogu darba slodzes sabalansēšanai un darba samaksas palielināšanai.

Ministru kabineta 2022.gada 17.septembra sēdē pieņemtais lēmums (Ministru kabineta 17.09.2022. sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr.47, 1.§), paredz, ka:

 1. Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2022. gada 1. decembrim sagatavos un noteiktā kārtībā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu “Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim”, ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteiktos darba samaksas pieauguma principus;
  2. Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim” tiks skatīts Ministru kabinetā likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru un likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas un aktuālo sociālekonomisko situāciju valstī;
  3. Izglītības un zinātnes ministrija tiks noteikta par atbildīgo institūciju pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanā un Iekšlietu ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija un Zemkopības ministrija par līdzatbildīgajām institūcijām, kā arī iesaistītajām institūcijām atbilstoši kompetencei tiks noteikts sadarboties ar pašvaldībām un veikt nepieciešamās darbības grafika īstenošanai;
  4. Lai nodrošinātu papildu nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai, Finanšu ministrija, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2023. gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, samazinās budžeta resorā “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” plānoto finansējumu 2023. gadam par 59 176 924 euro, 2024. gadam un 2025. gadam – 60 256 516 euro, tajā skaitā papildu prasību izpildei attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu slodžu sabalansēšanu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas palielināšanu izmantos resora budžeta programmā 11.00. “Demogrāfijas pasākumi” plānoto finansējumu;
  5. Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2022. gada 1. decembrim izstrādās grozījumus normatīvajos aktos, kas ir saistīti ar skolotāju slodzes izmaiņām, un noteiktā kārtībā iesniegs tos izskatīšanai Ministru kabinetā;
  6. Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2022. gada 1. decembrim iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā atjaunotu fiskālās ietekmes aprēķinu, ievērojot 2022./2023. mācību gada izglītojamo skaita izmaiņas;
  7. Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2022. gada 1. decembrim sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju izstrādās vadlīnijas par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu.

Foto: Saeimas kanceleja

953 skatījumi
Video

Siliņa: Jautājumā par pedagogu atalgojuma reformu pirmkārt būtu jādomā par bērnu

01/03/2024 | Autors: Zane Grodiņa, Labdien.lv

Neraugoties uz Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) iebildumiem, ar skolu finansēšanas reformu ir jāvirzās uz priekšu. Tā šorīt intervijā LTV raidījumā "Rīta...

Lasīt tālāk
Video

No šodienas iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2023.  gadu

01/03/2024

Sākot no šodienas, 1. marta, iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2023. gadu. Brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, deklarāciju iespējams iesniegt trīs gadu...

Lasīt tālāk
Video

Marts iesāksies ar pavasarīgiem laika apstākļiem

01/03/2024

Tuvākajās dienās mākoņi pakāpeniski izklīdīs un nokrišņi mitēsies, un gaišajās diennakts stundās laiks kļūs siltāks - dažviet termometra stabiņš pakāpsies virs +10° atzīmes. Marta...

Lasīt tālāk
Video

Navaļnaja: Ja vēlaties sakaut Putinu, cīnieties ar viņa noziedznieku bandu

29/02/2024

Krievijas varas iestādes, prezidenta Vladimiru Putina vadībā, organizēja mana vīra nogalināšanu, uzrunā Eiropas Parlamentam teica Alekseja Navaļnija, noslepkavotā Krievijas pretkorupcijas...

Lasīt tālāk
Video

Bērziņa: Pašvaldībām ir grūtības ar budžetu izveidi 2024. gadam

28/02/2024 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Pašvaldībām ir grūtības ar budžetu izveidi 2024. gadam, LTV raidījumā "Rīta panorāma" norādīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV). "Redzam,...

Lasīt tālāk
Video

Mežsaimnieki un lauksaimnieki rīkos protesta akcijas pie Ministru kabineta

28/02/2024

Nākamnedēļ, 5. martā, līdztekus mežsaimniecības nozares pārstāvjiem pie Ministru kabineta protestēs arī lauksaimnieki. Kā medijus informē biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētājs...

Lasīt tālāk
Video

KNAB izmeklēšana Rīgas domē saistīta ar iespējamu kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu

28/02/2024

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesā, kurā pirmdien, 26. februārī, veica kriminālprocesuālās darbības Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentā,...

Lasīt tālāk
Video

Valsts prezidents aicina nodrošināt pasažieriem prognozējamu un netraucētu pasažieru vilcienu kustību

27/02/2024

Šodien, 27. februārī, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu, lai runātu par aktuālajiem ar satiksmes nozari saistītajiem jautājumiem,...

Lasīt tālāk
Video

LPS priekšsēdis: Finanšu situācija pašvaldībās nav normāla

27/02/2024 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Pašvaldību finansēšanas sistēma nonākusi līdz savam zemākajam punktam, intervijā LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis. Viņš...

Lasīt tālāk
Video

KNAB veicis izmeklēšanas darbības Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentā

26/02/2024

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, apstiprina, ka šodien veic kriminālprocesuālās darbības Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes...

Lasīt tālāk