• Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed
25/09/2012, Kategorija: Izglītība, Sabiedrība

Daudzās pasaules valstīs tālmācība ieņem stabilu vietu izglītības sistēmā: tālmācībā var iegūt pat doktora grādu. Mācību iestādes norāda, ka Latvijā tālmācība kā izglītības forma iedzīvotāju vidū kļūst arvien populārāka, tomēr vienlaikus norāda, izvēloties tālmācību, studentam ir jābūt psiholoģiski gatavam patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Piemēram, Rīgas Tālmācības vidusskola (RTV) tālmācības formā piedāvā iespēju gan pabeigt pamatizglītības (7.–9. klase) ieguvi, gan iegūt vispārējo vidējo izglītību.

Individuāls mācību temps

«Tālmācības izglītības programmu vispārējos mērķus, uzdevumus un obligāto saturu, tāpat kā pārējām Latvijas izglītības programmām, nosaka valsts vispārējās izglītības standarti, bet īpašo tālmācības mērķgrupu raksturo RTV akreditētajās izglītības programmās noteiktais uzdevums – dot iespēju iegūt izglītību neklātienē tālmācības formā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ), kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un kuri ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei,» uzsver vidusskolas direktors Edgars Grīnis, piebilstot, ka katrā izglītības programmā ir saplānots mācību gada klātienes un neklātienes konsultāciju grafiks, mācību priekšmetu apguves tematiskie plāni un ieskaišu kārtošanas grafiks, bet nepieciešamības gadījumā studentam tiek izveidots individuāls mācību un ieskaišu plāns.

«Mūsu laikos svarīgāka kļūst pašu studentu radītā gudrība, kas mērķtiecīgi attīstās skolotāju vadībā. Ir pietiekami skaidri jānosaka sasniedzamie mērķi, tomēr ļaujot tos sasniegt katram studentam pilnīgi individuālā veidā. Tad uz standartiem orientēta izglītība pārveidojas uz studentu orientētā izglītībā. Kad cilvēks kaut ko ir apguvis, tad viņš to ir apguvis, nevis tas viņam ir pasniegts. Protams, ka cilvēkam bieži ir nepieciešama arī ārēja motivācija, atbalsts un novērtējums,» teic E. Grīnis.

Klātienē jākārto valsts eksāmeni

Lai arī tālmācība nodrošina iespēju mācīties sev vēlamā laikā un vietā, patstāvīgi, iztiekot bez nemitīgas pedagogu bikstīšanas par veicamajiem darbiem, RTV direktors uzsver – nemācīties vienkārši nav iespējams. «To apliecinās arī vairāk nekā 150 12. klases absolventu. Katru mēnesi ir jāmācās un jānokārto ieskaites trīs mācību priekšmetos. Labojot vairākas katra studenta internetā izpildītās ieskaites, pieredzējuši pedagogi ļoti skaidri var novērtēt studenta «rokrakstu». Ja tiešām rodas šaubas par patstāvīgu darba veikšanu, ir iespēja sazināties ar studentu. Turklāt, lai galu galā iegūtu valsts atzītu izglītības dokumentu, ir jānokārto obligātie valsts pārbaudījumi. Uz tiem ir jāierodas klātienē pilnīgi visiem studentiem. Līdz šim centralizēto eksāmenu rezultāti, kas ir labāki nekā vidēji vakarskolās, rāda, ka studenti ir mācījušies patstāvīgi un ieguvuši kvalitatīvu izglītību. Arī tā sauktie necentralizētie valsts pārbaudes darbi pēc 9. klases Rīgā netiek laboti katrā skolā atsevišķi, bet gan centralizēti pilsētai, tādēļ rezultātus var droši uzskatīt par objektīviem,» akcentē E. Grīnis.

Zināšanas apgūst selektīvi

Tālmācības iespējas piedāvā arī vairākas Latvijas augstskolas. «Tālmācības forma ir saistoša iedzīvotājiem, īpaši tādiem, kuri strādā savās profesijās un saprot, ka ir nepieciešama izglītība. Otra studentu kategorija ir tie, kuri dodas darba meklējumos ārpus Latvijas. Tiem tā ir vienīgā iespēja iegūt izglītību dzimtajā valodā. Šobrīd estudiju formā imatrikulēti 366 studenti, pieteikušies 49,» teic biznesa augstskolas Turība eprojektu daļas vadītāja Anita Emse, vienlaikus piebilstot, ka tālmācība ir ērts veids, kā augtāko izglītību iegūt jaunajām māmiņām, kam mājās ir jārūpējas par mazuli. «Tālmācība ļauj ekonomēt laiku un naudu (nav jābrauc uz augstskolu, nav jātērē nauda transportam, naktsmītnei), kā arī šī studiju forma piedāvā iespēju zināšanas apgūt selektīvi, izvērtējot piedāvājumu un mācoties tikai to, kas nepieciešams, nevis tērējot laiku, sēžot auditoriju nodarbībās un klausoties dažkārt jau zināmas lietas, taču cilvēkiem, kas vēlas izglītību iegūt tālmācības formā, jābūt ar striktu pašdisciplīnu un spējām organizēt savu laiku,» uzsver A. Emse. Viņa stāsta, ka Turībā tālmācības studiju process norit interneta vidē, izmantojot pasniedzēju sagatavotus mācību metodiskos materiālus, kas ietver docētāja sagatavotu konspektu, paškontroles vingrinājumu komplektu, kārtējos pārbaudījumus, programmu, literatūras sarakstu. Saziņa ar priekšmetu pasniedzējiem notiek, izmantojot modernos saziņas līdzekļus: epastu, skype, telefonu vai izmantojot eprojektu daļas pakalpojumus. «Ja estudentam ir vēlēšanās un viņš var atlicināt laiku, viņš var saņemt individuālas un auditoriju konsultācijas, kā arī sev vēlamā laikā ierasties uz nodarbībām klātienē,» teic A. Emse. Viņa norāda, ka estudiju norisi kontrolē eprojektu daļa. «Garantija, ka studenti augstskolas prasībām atbilstošā līmenī ir apguvuši mācību programmu, ir kārtējie pārbaudījumi, kurus students elektroniski sūta docētājiem novērtēšanai, un noslēguma pārbaudījums, pie kura studentu pielaiž pēc kārtējo pārbaudījumu sekmīgas nokārtošana, kursa darbu, prakses darbu un diplomdarbu aizstāvēšana pie komisijas,» skaidro Turības eprojektu daļas vadītāja.

RTU jauna estudiju koncepcija

Arī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) kā uzraudzības mehānismi, lai pārliecinātos, ka students patiesi mācās, ir vingrinājumu un testu izpilde, piedalīšanās semināros, kā arī nobeiguma darba sagatavošana un prezentēšana. «RTU Tālmācības studiju centra kursos ir visas svarīgākās labu tālmācības kursu komponentes – īpaši sagatavoti multimediju mācību materiāli, drukātie mācību materiāli, kā arī klātienes semināri un individuālas konsultācijas. Pilnībā apgūt inženierzinātnes tiešsaistē nav iespējams, jo, lai kļūtu par inženieri, vienmēr būs nepieciešams darbs laboratorijās, izmantojot reālas iekārtas,» uzsver RTU Tālmācības studiju centra direktors Atis Kapenieks. Viņš uzskata, ka tālmācībā var mācīties tad, kad citas mācību formas nav pieejamas. «Tālmācība nodrošina reālu mūžizglītību visiem aizņemtajiem cilvēkiem. Turklāt estudijās cilvēks apgūst arī jaunus digitālo tehnoloģiju lietojumus, kas noderēs arī citās dzīves situācijās un darbā,» teic A. Kapenieks, piebilstot, ka RTU izmanto pasaulē populārāko estudiju vidi Moodle. Kopš 2007. gada, kad RTU priekšmetu reģistrs tika savienots ar estudiju vidi, visi augstskolu kursi ir ekursi un visi RTU studenti ir ekursu lietotāji. «RTU ir radīti arī unikāli brīvpieejas ekursu materiāli, kas izvietoti arī Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv. Tas ir vienīgais zināmais lielo pilsētu portāls pasaulē, kurš piedāvā arī interaktīvus ekursu materiālus. Unikālo lietotāju skaits ir ap 150 000. Latvijā, pēc Europe’s Digital Competitiveness Report 2010 datiem, ekursus lieto 7% iedzīvotāju, kas ir augstāks rādītājs nekā Eiropas vidējais (4%). Taču šis līmenis kopumā tomēr vērtējams kā nepietiekams, tādēļ RTU izstrādā jaunas estudiju koncepcijas un metodes, lai estudijas būtu ērtākas un iesaistošākas. Mūsu jaunākā koncepcija ir eBig3 – mācoties eBig3 stilā, papildinoši lietosim labi pazīstamās tehnoloģijas – televīziju, internetu un mobilo telefonu. Pirmos eBig3 kursus jau esam sagatavojuši Latvijas – Lietuvas programmas projektā eBig3, un tie tiks demonstrēti Baltu vienības dienā Bauskā 22. oktobrī,» informē A. Kapenieks.

Avots: nra.lv /Līga Nestere

336 skatījumi
Video

Skolotāju dienu turpmāk atzīmēs 5. oktobrī

16/04/2024

Skolotāju dienu turpmāk atzīmēs 5. oktobrī, otrdien, 16. aprīlī, lēma Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, atbalstot grozījumu likumā “Par svētku, atceres...

Lasīt tālāk
Video

LIZDA: Vislielākie zaudētāji IZM piedāvājumā ir vispārējās izglītības skolotāji, profesionālās un speciālās izglītības skolotāji

15/04/2024 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Streika prasību izpildē veidojas pretrunas pašā ministrijas iekšienē, intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" norādīja pedagogu arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga. "Veidojas zināmas...

Lasīt tālāk
Video

Aizliegums audzēt dzīvniekus tikai kažokādu ieguvei atbilst Satversmei

12/04/2024

Satversmes tiesa atzina, ka normas, kas paredz aizliegumu audzēt un turēt dzīvniekus tikai kažokādu ieguvei, atbilst Satversmei. Satversmes tiesa uzsvēra, ka dzīvnieku kā jutīgu būtņu pasargāšana...

Lasīt tālāk
Video

Reformēs cietumu sistēmu un uzlabos notiesāto resocializācijas pasākumus

12/04/2024

Lai reformētu cietumu sistēmu un uzlabotu ieslodzīto resocializāciju, Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā. Izmaiņas paredz pāreju uz divu veidu...

Lasīt tālāk
Video

Čakša: IZM pedagogu arodbiedrības streika prasības ir izpildījusi, tāpēc nav skaidrs iemesls piketam

10/04/2024 | Autors: Labdien.lv redakcija

21. maijā plkst. 11 pie valdības ēkas notiks Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkots izglītības nozares darbinieku pikets, pieprasot turpināt solīto pedagogu...

Lasīt tālāk
Video

Skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas

10/04/2024

Skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves, paredz otrdien, 9.aprīlī, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi...

Lasīt tālāk
Video

Rīgas pašvaldība turpinās darbu pie azartspēļu ierobežošanas galvaspilsētā

05/04/2024

Pamatojoties uz jauno teritorijas plānu un turpinot sākto ceļu uz mērķi slēgt azartspēļu vietas ārpus četru un piecu zvaigžņu viesnīcām visā pilsētas teritorijā, Rīgas dome pagājušā...

Lasīt tālāk
Video

Simtgades stipendija 2024. gadā būs 750 eiro

04/04/2024

Jau septīto gadu Latvijas vidējās izglītības iestādēm ir iespēja izvirzīt absolventus Latvijas Simtgades stipendijas saņemšanai. Arī šogad stipendiju piešķirs izglītības iestādes...

Lasīt tālāk
Video

Biedrība: Pašvaldībām nekavējoties jārisina suņu klaiņošanas problēmas

03/04/2024

Pašvaldībām nekavējoties nopietni jārisina suņu klaiņošanas problēmas, un Saeimas nesen pieņemtie grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā dod jaunas un plašākas pilnvaras gan pašvaldības...

Lasīt tālāk
Video

Kinologi varēs dot mājas saviem dienesta suņiem

27/03/2024

Dienējošos suņus pēc dienesta beigām vispirms piedāvās iegādāties kinologam, kurs kopā ar suni pildījis dienestu. Šādu iespēju dot mājas savam dienesta sunim noteic Saeimā trešdien,...

Lasīt tālāk