• Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed
25/09/2012, Kategorija: Izglītība, Sabiedrība

Daudzās pasaules valstīs tālmācība ieņem stabilu vietu izglītības sistēmā: tālmācībā var iegūt pat doktora grādu. Mācību iestādes norāda, ka Latvijā tālmācība kā izglītības forma iedzīvotāju vidū kļūst arvien populārāka, tomēr vienlaikus norāda, izvēloties tālmācību, studentam ir jābūt psiholoģiski gatavam patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Piemēram, Rīgas Tālmācības vidusskola (RTV) tālmācības formā piedāvā iespēju gan pabeigt pamatizglītības (7.–9. klase) ieguvi, gan iegūt vispārējo vidējo izglītību.

Individuāls mācību temps

«Tālmācības izglītības programmu vispārējos mērķus, uzdevumus un obligāto saturu, tāpat kā pārējām Latvijas izglītības programmām, nosaka valsts vispārējās izglītības standarti, bet īpašo tālmācības mērķgrupu raksturo RTV akreditētajās izglītības programmās noteiktais uzdevums – dot iespēju iegūt izglītību neklātienē tālmācības formā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ), kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un kuri ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei,» uzsver vidusskolas direktors Edgars Grīnis, piebilstot, ka katrā izglītības programmā ir saplānots mācību gada klātienes un neklātienes konsultāciju grafiks, mācību priekšmetu apguves tematiskie plāni un ieskaišu kārtošanas grafiks, bet nepieciešamības gadījumā studentam tiek izveidots individuāls mācību un ieskaišu plāns.

«Mūsu laikos svarīgāka kļūst pašu studentu radītā gudrība, kas mērķtiecīgi attīstās skolotāju vadībā. Ir pietiekami skaidri jānosaka sasniedzamie mērķi, tomēr ļaujot tos sasniegt katram studentam pilnīgi individuālā veidā. Tad uz standartiem orientēta izglītība pārveidojas uz studentu orientētā izglītībā. Kad cilvēks kaut ko ir apguvis, tad viņš to ir apguvis, nevis tas viņam ir pasniegts. Protams, ka cilvēkam bieži ir nepieciešama arī ārēja motivācija, atbalsts un novērtējums,» teic E. Grīnis.

Klātienē jākārto valsts eksāmeni

Lai arī tālmācība nodrošina iespēju mācīties sev vēlamā laikā un vietā, patstāvīgi, iztiekot bez nemitīgas pedagogu bikstīšanas par veicamajiem darbiem, RTV direktors uzsver – nemācīties vienkārši nav iespējams. «To apliecinās arī vairāk nekā 150 12. klases absolventu. Katru mēnesi ir jāmācās un jānokārto ieskaites trīs mācību priekšmetos. Labojot vairākas katra studenta internetā izpildītās ieskaites, pieredzējuši pedagogi ļoti skaidri var novērtēt studenta «rokrakstu». Ja tiešām rodas šaubas par patstāvīgu darba veikšanu, ir iespēja sazināties ar studentu. Turklāt, lai galu galā iegūtu valsts atzītu izglītības dokumentu, ir jānokārto obligātie valsts pārbaudījumi. Uz tiem ir jāierodas klātienē pilnīgi visiem studentiem. Līdz šim centralizēto eksāmenu rezultāti, kas ir labāki nekā vidēji vakarskolās, rāda, ka studenti ir mācījušies patstāvīgi un ieguvuši kvalitatīvu izglītību. Arī tā sauktie necentralizētie valsts pārbaudes darbi pēc 9. klases Rīgā netiek laboti katrā skolā atsevišķi, bet gan centralizēti pilsētai, tādēļ rezultātus var droši uzskatīt par objektīviem,» akcentē E. Grīnis.

Zināšanas apgūst selektīvi

Tālmācības iespējas piedāvā arī vairākas Latvijas augstskolas. «Tālmācības forma ir saistoša iedzīvotājiem, īpaši tādiem, kuri strādā savās profesijās un saprot, ka ir nepieciešama izglītība. Otra studentu kategorija ir tie, kuri dodas darba meklējumos ārpus Latvijas. Tiem tā ir vienīgā iespēja iegūt izglītību dzimtajā valodā. Šobrīd estudiju formā imatrikulēti 366 studenti, pieteikušies 49,» teic biznesa augstskolas Turība eprojektu daļas vadītāja Anita Emse, vienlaikus piebilstot, ka tālmācība ir ērts veids, kā augtāko izglītību iegūt jaunajām māmiņām, kam mājās ir jārūpējas par mazuli. «Tālmācība ļauj ekonomēt laiku un naudu (nav jābrauc uz augstskolu, nav jātērē nauda transportam, naktsmītnei), kā arī šī studiju forma piedāvā iespēju zināšanas apgūt selektīvi, izvērtējot piedāvājumu un mācoties tikai to, kas nepieciešams, nevis tērējot laiku, sēžot auditoriju nodarbībās un klausoties dažkārt jau zināmas lietas, taču cilvēkiem, kas vēlas izglītību iegūt tālmācības formā, jābūt ar striktu pašdisciplīnu un spējām organizēt savu laiku,» uzsver A. Emse. Viņa stāsta, ka Turībā tālmācības studiju process norit interneta vidē, izmantojot pasniedzēju sagatavotus mācību metodiskos materiālus, kas ietver docētāja sagatavotu konspektu, paškontroles vingrinājumu komplektu, kārtējos pārbaudījumus, programmu, literatūras sarakstu. Saziņa ar priekšmetu pasniedzējiem notiek, izmantojot modernos saziņas līdzekļus: epastu, skype, telefonu vai izmantojot eprojektu daļas pakalpojumus. «Ja estudentam ir vēlēšanās un viņš var atlicināt laiku, viņš var saņemt individuālas un auditoriju konsultācijas, kā arī sev vēlamā laikā ierasties uz nodarbībām klātienē,» teic A. Emse. Viņa norāda, ka estudiju norisi kontrolē eprojektu daļa. «Garantija, ka studenti augstskolas prasībām atbilstošā līmenī ir apguvuši mācību programmu, ir kārtējie pārbaudījumi, kurus students elektroniski sūta docētājiem novērtēšanai, un noslēguma pārbaudījums, pie kura studentu pielaiž pēc kārtējo pārbaudījumu sekmīgas nokārtošana, kursa darbu, prakses darbu un diplomdarbu aizstāvēšana pie komisijas,» skaidro Turības eprojektu daļas vadītāja.

RTU jauna estudiju koncepcija

Arī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) kā uzraudzības mehānismi, lai pārliecinātos, ka students patiesi mācās, ir vingrinājumu un testu izpilde, piedalīšanās semināros, kā arī nobeiguma darba sagatavošana un prezentēšana. «RTU Tālmācības studiju centra kursos ir visas svarīgākās labu tālmācības kursu komponentes – īpaši sagatavoti multimediju mācību materiāli, drukātie mācību materiāli, kā arī klātienes semināri un individuālas konsultācijas. Pilnībā apgūt inženierzinātnes tiešsaistē nav iespējams, jo, lai kļūtu par inženieri, vienmēr būs nepieciešams darbs laboratorijās, izmantojot reālas iekārtas,» uzsver RTU Tālmācības studiju centra direktors Atis Kapenieks. Viņš uzskata, ka tālmācībā var mācīties tad, kad citas mācību formas nav pieejamas. «Tālmācība nodrošina reālu mūžizglītību visiem aizņemtajiem cilvēkiem. Turklāt estudijās cilvēks apgūst arī jaunus digitālo tehnoloģiju lietojumus, kas noderēs arī citās dzīves situācijās un darbā,» teic A. Kapenieks, piebilstot, ka RTU izmanto pasaulē populārāko estudiju vidi Moodle. Kopš 2007. gada, kad RTU priekšmetu reģistrs tika savienots ar estudiju vidi, visi augstskolu kursi ir ekursi un visi RTU studenti ir ekursu lietotāji. «RTU ir radīti arī unikāli brīvpieejas ekursu materiāli, kas izvietoti arī Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv. Tas ir vienīgais zināmais lielo pilsētu portāls pasaulē, kurš piedāvā arī interaktīvus ekursu materiālus. Unikālo lietotāju skaits ir ap 150 000. Latvijā, pēc Europe’s Digital Competitiveness Report 2010 datiem, ekursus lieto 7% iedzīvotāju, kas ir augstāks rādītājs nekā Eiropas vidējais (4%). Taču šis līmenis kopumā tomēr vērtējams kā nepietiekams, tādēļ RTU izstrādā jaunas estudiju koncepcijas un metodes, lai estudijas būtu ērtākas un iesaistošākas. Mūsu jaunākā koncepcija ir eBig3 – mācoties eBig3 stilā, papildinoši lietosim labi pazīstamās tehnoloģijas – televīziju, internetu un mobilo telefonu. Pirmos eBig3 kursus jau esam sagatavojuši Latvijas – Lietuvas programmas projektā eBig3, un tie tiks demonstrēti Baltu vienības dienā Bauskā 22. oktobrī,» informē A. Kapenieks.

Avots: nra.lv /Līga Nestere

334 skatījumi
Video

Rīgas pašvaldība plāno studentiem samazināt maksu par braukšanu sabiedriskajā transportā

28/11/2023

Rīgas pašvaldība nodevusi sabiedriskajai apspriešanai noteikumu projektu, kurā paredzēts studentiem samazināt maksu par braukšanu galvaspilsētas sabiedriskajā transportā. Apspriešana...

Lasīt tālāk
Video

Tiesībsargs: Sešus gadus veciem bērniem jābūt vienlīdzīgām tiesībām tikt uzņemtiem Rīgas skolās

24/11/2023

Tiesības no sešu gadu vecuma uzsākt skolas gaitas savas dzīvesvietas tuvākajā skolā jādod ikvienam rīdziniekam. Par šādu vienlīdzības principu iestājas tiesībsargs, pēc kura pieteikuma...

Lasīt tālāk
Video

Valsts kontroles ziņojums par valsts atbalstu pieaugušo izglītībā: nodrošināts pārsvarā labi izglītotiem cilvēkiem

22/11/2023

Pašlaik Latvijā pieaugušo izglītību neorganizē tā, lai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenoto projektu līdzekļus (galvenais...

Lasīt tālāk
Video

Biedrība: Zolitūdes traģēdija pārvēršas par bezgalīgu stāstu Latvijā

21/11/2023 | Autors: Zane Grodiņa, Labdien.lv

Zolitūdes traģēdijā cietušie nekad nepieņems tiesas spriedumu, kurā par traģēdijā 54 cilvēku zaudētajām dzīvībām vainojams viens cilvēks, LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja...

Lasīt tālāk
Video

Ar kampaņu “Iemācies uzvarēt!” aicina pieteikties valsts aizsardzības dienesta vasaras iesaukumam

17/11/2023 | Autors: Zane Grodiņa, Labdien.lv

Ar kampaņu “Iemācies uzvarēt!” aicina pieteikties valsts aizsardzības dienesta vasaras iesaukumam. Kā šorīt intervijā LTV raidījumā "Rīta Panorāma" norādīja Rekrutēšanas un atlases...

Lasīt tālāk
Video

Atjaunos piemaksas pie pensijām

15/11/2023

Tiem cilvēkiem, kuri darba gaitas noslēguši un devušies pensijā pēc 2012.gada, plānots atjaunot piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas, paredz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)...

Lasīt tālāk
Video

LIZDA: Arī oktobrī līdzīgi kā septembrī daļai skolotāju būs mazāka alga

13/11/2023 | Autors: Zane Grodiņa, Labdien.lv

Arī oktobra alga daļai skolotāju, visticamāk, būs mazāka par solīto, LTV raidījumā "Rīta panorāma" norādīja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja...

Lasīt tālāk
Video

Saeima: Divi pilngadīgi cilvēki varēs noslēgt partnerību; attiecības varēs nostiprināt pie notāra

09/11/2023

Divām pilngadīgām personām būs iespēja juridiski nostiprināt savas attiecības, vēršoties pie notāra un noslēdzot partnerību. To paredz izmaiņas vairākos likumos, ko ceturtdien, 9. novembrī,...

Lasīt tālāk
Video

Steidzami tālāk virza jaunu veidu, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu cilvēku attiecības, – partnerību

08/11/2023

Saeimas Juridiskā komisija otrajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos likumprojektus, ar kuriem plānots ieviest jaunu veidu, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu cilvēku attiecības,...

Lasīt tālāk
Video

Pirmsskolu biedrība: VARAM plānotie grozījumi par vecāku zīmēm pirmsskolās palielinās, nevis samazinās birokrātiju

07/11/2023

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts, lai bērna prombūtni veselības stāvokļa dēļ privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs...

Lasīt tālāk