• Rīga
    Partly sunny
    7°C
     
26/02/2021, Kategorija: Ģimene

Saistībā ar šī vienreizējā atbalsta izmaksu Labklājības ministrija (LM) saņem daudz jautājumu no cilvēkiem. Dažus būtiskākos no tiem komentē LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Zita Mustermane.

Vienreizēju finansiālu atbalstu 500 eiro apmērā par katru bērnu piešķir personai, kura saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu

– saņem bērna kopšanas pabalstu līdz viena gada vecumam,
– ģimenes valsts pabalstu,
– piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti
– sakarā ar bērna dzimšanu maternitātes pabalstu par dzemdību atvaļinājuma laiku, ja bērns piedzimis laika līdz ārkārtējās situācijas laika beigām (turpmāk – maternitātes pabalsts),
– arī tām ģimenēm, kurām ārkārtējās situācijas laikā ir radušās tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu, piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti vai maternitātes pabalstu.

Saistībā ar šī vienreizējā atbalsta izmaksu Labklājības ministrija (LM) saņem daudz jautājumu no cilvēkiem. Dažus būtiskākos no tiem komentē LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Zita Mustermane:

“Ģimenes valsts pabalstu, kā arī vienreizēju finansiālu atbalstu nepiešķir bērnam, bet vecākam vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu audzina bērnu. Ja bērns līdz pilngadībai ir atradies ārpusģimenes aprūpē, tad līdz pilngadībai šo pabalstu par audzināmo bērnu saņem tā likumiskais pārstāvis – aizbildnis, audžuvecāks vai adoptētājs.

Bērns, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, ir nepilngadīgs bērns, kurš atrodas vecāku aizgādībā. Sociālās rīcībspējas sasniegšanas vecums, pats par sevi, nedod tiesības bērnam par sevi pieprasīt ģimenes valsts pabalstu, kā arī saņemt vienreizējo atbalstu 500 eiro apmērā.

Taču pastāv izņēmuma gadījumi, kad bērni no 15 gadu vecuma valsts pabalstu var saņemt paši, bez vecāku starpniecības. To paredz likums “Par sociālo drošību”, kurā noteikts, ka persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var iesniegt pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem un tos saņemt. Tas ir attiecināms uz tiem gadījumiem, kad vecāks par bērnu saņemtos sociālos pabalstus netērē bērna materiālo vajadzību nodrošināšanai, bet, piemēram to tērē alkohola iegādei.

Šajā gadījumā bērnam jāvēršas bāriņtiesā, motivējot savu lūgumu par pabalsta izmaksu sev. Lūgumam ir jābūt pietiekami pamatotam un par iemeslu nevar kalpot tikai bērna vēlme šo pabalstu saņemt, bet jābūt objektīvi pamatotiem iemesliem pabalsta saņēmēja maiņai, jo, bāriņtiesa, iestājoties nepilngadīgas personas interešu aizstāvībā, tikai īpašos gadījumos, lemj par pabalsta izmaksu pašam bērnam, ja tas sasniedzis 15 gadu vecumu. Tas nekādi nevar būt saistīts vien ar jaunieša vēlmi pašam saņemt pabalstu.

Tiklīdz jaunietis ir sasniedzis 18 gadu vecumu, vecāka aizgādība pār jaunieti izbeidzas un viņš iegūst tādas pašas tiesības un pienākumus kādas ir jebkurai pilngadīgai personai. Tas nozīmē, ka bāriņtiesai nav tiesiska pamata risināt minēto jautājumu, jo bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem un izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos līdz bērna 18 gadu vecumam.

Saskaņā ar Valsts sociālo pabalsta likumu, kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu, ģimenes valsts pabalstu, kas piešķirts par aizbildnībā vai audžuģimenē esošu bērnu, vai pabalstu, kas ar bāriņtiesas īpašu lēmumu piešķirts jebkurai personai, kura faktiski audzina bērnu, piešķir un izmaksā pašam ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam. Tas attiecas arī uz bērniem, kas atrodas aprūpes iestādē un sasniedz 18 gadu vecumu.

Civillikumā ir noteiktais vecāku pienākums uzturēt bērnu ir spēkā līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. No tā izriet, ka, pastāvot objektīviem apstākļiem, kāpēc bērns, pilngadīgs būdams, nespēj sevi apgādāt, vecākam saglabājas pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus. Tostarp, izlietot valsts sniegto atbalstu – ģimenes valsts pabalstu un vienreizēji izmaksājamo pabalstu, viņa uzturam. Parasti par šādu objektīvu iemeslu kalpo apstāklis, ka jaunietis turpina mācības profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā pilna laika klātienē, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

Ja par materiālo atbalstu pilngadīgajam jaunietim ar vecāku (vai vecākam, pie kura jaunietis dzīvo ar otru vecāku) nav iespējama vienošanās sarunu ceļā, prasība tiesā jāsniedz kā pilngadīgai un rīcībspējīgai personai jaunietim pašam.”

976 skatījumi
Video

Dubultots pabalsta apmērs aizbildnim par bērna uzturēšanu

20/04/2021

No 2021. gada 1. jūlija tiks dubultots pabalsta apmērs aizbildnim par bērna uzturēšanu. Turpmāk tas būs 215 eiro mēnesī par bērnu līdz sešiem gadiem (ieskaitot) un 258 eiro mēnesī par...

Lasīt tālāk
Video

Saeima konceptuāli atbalsta ģimenes valsts pabalsta reformu

16/04/2021

Saeima konceptuāli atbalstījusi par steidzamiem atzītos grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā, ar kuriem iecerēts mainīt ģimenes valsts pabalsta apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus. Lai...

Lasīt tālāk
Video

Tiesībsargs: Beznosacījuma atbalsts pienāktos visām ģimenēm ar bērniem

09/04/2021

Tiesībsargs Juris Jansons uzsver – ja politiķi ir lēmuši un publiski pauduši, ka beznosacījuma atbalsts ir visām ģimenēm ar bērniem, tad tas arī ir jānodrošina. Politiķu sniegtajā...

Lasīt tālāk
Video

VSAA izmaksājis 500 eiro par 366 022 bērniem

26/03/2021

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) līdz 25. martam izmaksājusi 500 eiro atbalstu par 366 022 bērniem. VSAA 500 eiro izmaksu vēl  turpina, un līdz 31. martam atbalstu saņems...

Lasīt tālāk
Video

Plāno likumā nostiprināt atbildību par bērnu pamešanu novārtā

24/03/2021

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīšanai Saeimā lēma virzīt komisijas sagatavotos grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz noteikt atbildību par...

Lasīt tālāk
Video

Sāk izmaksāt 500 eiro atbalstu par katru bērnu

18/03/2021

Sākot ar šodienu, 18. martu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uzsāks 500 eiro atbalsta pārskaitījumus ģimenēm ar bērniem. Otrais pārskaitījums paredzēts piektdien –...

Lasīt tālāk
Video

Deputāti pieprasīs valdībai 500 eiro pabalstu izmaksāt arī bērniem aprūpes iestādēs

10/03/2021

Saeimas deputāti pieprasīs valdībai 500 eiro pabalstu izmaksāt arī aptuveni 600 bērniem ārpusģimenes aprūpē, tā trešdien lēma Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vienreizējs...

Lasīt tālāk
Video

VSAA 500 eiro atbalstu par bērnu izmaksās marta beigās

02/03/2021

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vienreizējo 500 eiro atbalstu par katru bērnu izmaksās marta beigās, informēja VSAA. 18. februārī Saeimā pieņemtie Grozījumi Covid-19...

Lasīt tālāk
Video

Kariņš: Covid-19 pandēmijas laikā jārūpējas par visiem Latvijas bērniem

24/02/2021

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzskata, ka Covid-19 pandēmijas laikā ir jārūpējas par visiem bērniem neatkarīgi no viņu juridiskā statusa, tādēļ rezolūcijā uzdevis Labklājības...

Lasīt tālāk
Video

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu var veikt līdz 1.martam

23/02/2021

Pēc valdības iniciatīvas Saeima lēmusi izmaksāt 500 eiro lielu vienreizēju atbalstu ģimenēm par katru bērnu. To šī gada 31. martam veiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Šāds...

Lasīt tālāk